Deze website is eigendom van:

Simovision bv
Vriendschapsstraat 30
3090 Overijse
België

 • Tel: +32 (0)2 769 70 00
 • E-mail: info(at)ogen-blik.expert
 • BTW: BE 0875.942.068

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden inzake Privacy & Cookie beleid:

Privacy beleid

Simovision bv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op www.ogen-blik.expert en per mail via info(at)ogen-blik.expert.

Verwerkingsdoeleinden

Simovision bv verzamelt en verwerkt persoonsgegevens:

  • van website bezoekers / klanten:
   • in het geval zij een contactformulier invullen (voor een correcte administratie en verwerking van de aanvragen en meldingen via dit formulier).
   • in het geval zij de “Vind een Arts” module gebruiken (de door de persoon ingevoerde gegevens worden digitaal aan de arts van diens keuze bezorgd opdat deze de aanvraag tot consultatie van de bezoeker correct en afdoende kan beantwoorden). Simovision bv ontvangt een melding van de aanvraag en verwerkt deze gegevens uitsluitend ter rapportage.
   • in het geval zij zich inschrijven voor de nieuwsbrief (voor het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).
  • van klanten:
   • voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

-16 jaar

In het geval één van de bovenstaande contactmodules gebruikt wordt geldt een verplichting dat de persoon in kwestie:

 • hetzij ten minste 16 jaar is (18 jaar specifiek voor wat het plaatsen van een bestelling betreft);
 • hetzij de toestemming van een ouder/voogd vraagt en verkrijgt in het geval de persoon jonger is dan 16 jaar.

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • (a) toestemming;
 • (b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • (f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van Simovision bv) binnen de Europese & tevens niet-Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Simovision bv verbonden zijn of met enige andere partner van Simovision bv; Simovision bv garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van orderverwerking & boekhouding). De persoonsgegevens verwerkt voor marketing doeleinden zullen worden bewaard tot het moment waarop de betreffende persoon vraagt deze te verwijderen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info(at)ogen-blik.expert;

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact(at)apd-gba-.be).


Gebruik van Cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Internet browsers zoals Internet Explorer®, Mozilla Firefox® of Google Chrome® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Deze website kan ook cookies gebruiken die op basis van de pagina’s die u op deze website bezoekt, bijhoudt voor welke producten of diensten u interesse kunt hebben. Aan de hand van deze cookies en met de hulpmiddelen van het advertentienetwerk van Google (Google AdWords, Google Analytics, het Google Display Netwerk en DoubleClick), kunnen we u op andere websites die deel uitmaken van het Google advertentienetwerk advertenties tonen voor producten en diensten waar u mogelijk interesse voor heeft. Deze technologie wordt ‘remarketing’ genoemd. Deze cookies bevatten echter geen persoonsgegevens.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, documenten, enz. … zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Simovision bv of rechthoudende derden.