Afwijkingen Archieven - OgenBlik

Afwijkingen

29 januari 2019

Afwijkingen

De meest voorkomende oogafwijkingen worden veroorzaakt doordat het binnenkomende licht niet exact op het netvlies valt, waardoor we de beelden onscherp waarnemen. Naast de bekende afwijkingen zoals bijziendheid, verziendheid en astigmatisme -allen refractie-afwijkingen- bestaan er natuurlijk nog andere oogafwijkingen...
11 december 2017

Computer Vision Syndroom (CVS)

Het Computer Vision Syndroom is een syndroom dat haar naam niet gestolen heeft: het kan mogelijk opduiken na langdurig gebruik van en het turen naar computer schermen.
7 december 2018

Refractie afwijkingen

Er bestaan situaties waarbij de sterkte van het hoornvlies en de ooglens zich niet goed verhouden ten opzichte van de lengte van de oogbol. Op dat moment spreken we van een refractie- of brekingsafwijking.